Browsing: Islame

Kurani është quajtur dhikër I gjithë Kurani është Libër i dhikrit (përmendjes së Allahut). Dhikri është shpirti, origjina dhe esenca e Kuranit, si dhe është kulmi…